Zorgverzekering basispakket

De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering


Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.

Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de patiënt nodig heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het basispakket ook in de toekomst toegankelijk blijft. Dat is waar Zorginstituut Nederland aan werkt: goede verzekerde zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.

De inhoud van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Een zorgverzekeraar is verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt te accepteren. De gezondheidstoestand speelt geen rol bij de acceptatie.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts.

Algemene informatie over deze verzekering


De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt.

De inhoud van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Een zorgverzekeraar is verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt te accepteren. De gezondheidstoestand speelt geen rol bij de acceptatie.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts.

Verzekering opzeggen

Begin november van ieder jaar hebben we allemaal de nieuwe premie van onze zorgverzekeraar in de bus gehad. En nu? Overstappen of blijven zitten? De samenstelling van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk, indien u dus een paar tientjes per maand kunt besparen waarom zou u dat dan niet doen?

En in dat geval bent u bij Eurozorg aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

Verschillen in premie

Het kan zijn dat u meer of minder premie betaalt dan iemand anders. Dat komt omdat:

 • de premie voor de basisverzekering verschilt per zorgverzekeraar
 • u een vrijwillig eigen risico kunt nemen, waardoor uw premie per maand lager wordt
 • u zelf bepaalt of u naast de basisverzekering een aanvullende verzekering afsluit
 • u wel of geen gebruik kunt maken van een collectief

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Belangrijkste data & wijzigingen 2023/2024


Belangrijkste data

12 november 2023

Uiterlijk op deze dag moeten zorgverzekeraars de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.

31 december 2023

De uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.

31 januari 2024

De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2024.

Zorgpremie Stijgt met € 12,-- per maand

In de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de nominale premie volgend jaar stijgt met € 12,-- per verzekerde, wat neerkomt op bijna € 142,-- per maand.

De verwachte gemiddelde kosten voor een basisverzekering in 2024 zijn €149,33 per maand. Zorgverzekeraars zullen uiterlijk op 12 november de definitieve premie van hun polissen vaststellen. Deze stijging in de zorgpremie weerspiegelt de toenemende zorgkosten, zoals verderop wordt toegelicht.

Eigen risico & eigen bijdrage

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en bijvoorbeeld een consult bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd.

Het verplichte eigen risico was € 385,00 en dat zal voor 2024 niet veranderen.

Zorgtoeslag daalt fors

De zorgtoeslag in 2024 wordt fors verlaagd ten opzichte van het huidige jaar, omdat de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag in 2023, bedoeld als koopkrachtsteun, wordt stopgezet.

Dit betekent dat alleenstaanden en gezinnen in het komende jaar aanzienlijk minder zorgtoeslag ontvangen dan in 2023. Voor mensen die momenteel het maximale bedrag ontvangen, zijn de dalingen vooralsnog als volgt:

• Alleenstaanden: – € 27,-- per maand
• Gezinnen: – € 22,-- per maand

Wijzigingen in het basispakket

Zorginstituut Nederland gaat vanaf nu strenger letten op wel en niet zou moeten worden vergoed via de zorgverzekering. Alleen behandelingen die voldoende bewezen zijn en gezondheidswinst opleveren horen thuis in het basispakket.

Dat betekent automatisch dat de basisverzekering er in 2024 er wel eens anders uit kan komen te zien qua inhoud. Behandelingen en medicijnen die zich onvoldoende hebben bewezen, kunnen mogelijk zelfs worden geschrapt.

Zorgkosten per Nederlander stijgen met € 508,--

Als we de totale uitgaven vertalen naar gemiddelde zorgkosten per Nederlander, zien we een stijging naar € 7.145,-- in 2024, een toename van maar liefst € 508,-- ten opzichte van 2023.

De stijgende zorgkosten worden veroorzaakt door drie belangrijke factoren:

 1. Inflatie: Kostenstijgingen in de gehele zorgsector, waaronder gezondheidszorg en ICT-diensten.
 2. Salarisgroei in de zorg: Verschillende CAO’s hebben aanzienlijke salarisverhogingen doorgevoerd.
 3. Toenemende zorgvraag: Vergrijzing en een groter aantal chronische patiënten zorgen voor een grotere vraag naar zorg.

Goed om te weten


De basisverzekering wordt in drie varianten aangeboden.

De verstrekkingen (dat is de zorg die vergoed wordt) zijn bij alle polissen hetzelfde. Het belangrijkste verschil is de betaalwijze van de nota's en de mate waarin u vrij bent om een zorgaanbieder kiezen.

1. Naturapolis

2. Restitutiepolis

3. Budgetverzekering

Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis, specialist of een fysiotherapeut. De rekening moet u doorsturen naar de verzekeraar of zelf de rekening voorschieten en achteraf declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten, als de kosten binnen de dekking van de zorgverzekering vallen.

Voordeel

Voordeel van een restitutieverzekering is dat u zelf bepaalt naar welke zorgaanbieder u gaat en dat u in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed krijgt. Bijkomend voordeel is dat u daardoor ook een goed overzicht van de kosten krijgt.

Nadeel

Het nadeel van een restitutieverzekering is alleen dat u vaak een hogere premie betaalt dan voor een naturaverzekering.

 

Bij een naturaverzekering moet u gaan naar de zorgaanbieder waarmee uw verzekeringsmaatschappij een contract heeft afgesloten. Wilt u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan zal de zorgverzekeraar de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt.

Voordeel

Het voordeel van een naturaverzekering is dat de premie vaak goedkoper is dan een restitutieverzekering. De verzekeraar sluit contracten af om de kosten lager te houden.

Nadeel

Groot nadeel kan zijn dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Als u bijvoorbeeld naar een specialist wilt gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen.

 

Een budgetverzekering is een vorm van een basisverzekering. Als u kiest voor een budgetverzekering, betekent dat dat u naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het verschil tussen een 'normale' naturaverzekering en een budgetverzekering is dat u bij een budgetverzekering naar nog minder zorgverleners kunt.

Voordeel

Het voordeel is dat het vaak nog goedkoper is dan een restitutieverzekering en een naturaverzekering. Als u gezond bent en als u een lage premie wilt, kan een budgetverzekering een optie zijn.

Nadeel

Nadeel is dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Dit zijn er bij een budgetpolis vaak niet veel.

 

Als u kiest voor een combinatiepolis betekent dit dat u feitelijk een combinatie hebt tussen een restitutie- en naturapolis. U heeft namelijk een vrije zorgkeuze en u kunt vaak naar alle zorgverleners toe.

Dit verschilt alleen per zorgsoort. Bijvoorbeeld: u kunt wel naar alle ziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraar wel contracten afgesloten met zorgverleners.

 

Wanneer u een zorgverzekering gaat kiezen, zijn er een aantal belangrijke afwegingen die u moet maken om tot de beste keus te komen. Kiest u bijvoorbeeld voor een hoger eigen risico, dan wordt de maandelijkse premie die u betaalt lager. Wij lopen stap voor stap met u langs de belangrijkste overwegingen.

 1. Eigen risico

Het verplichte eigen risico zal gelijk blijven. In 2021 bedraagt het eigen risico € 385,00. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig verhogen tot een maximaal bedrag van € 885,00. De eerste zorgkosten die u dan maakt tot de hoogte van het bedrag van het eigen risico moet u dan zelf betalen. Indien u meer zorg gebruikt dan de hoogte van het eigen risico, dan wordt deze vergoed vanuit de zorgverzekering. Tegenover een hoger eigen risico, staat een lagere maandelijkse premie. Hiermee zou u dus kunnen besparen op de zorgverzekering.

 1. Basisverzekering of aanvullende verzekering?

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont/werkt en die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Sommige typen zorg worden in elk geval vanuit de basisverzekering voldaan. Toch gelden er voor sommige typen zorg beperkingen voor de maximale vergoeding of is een eigen bijdrage van toepassing. Ook kan er een eigen risico gelden. Hieronder een aantal belangrijke dekkingen van de basisverzekering:

 • Zorgverleners: huisarts, verloskundige, medische specialisten
 • Kraamzorg
 • Ziekenhuisverblijf
 • Ziekenvervoer
 • Medicijnen
 • Wijkverpleging
 • Gehandicaptenzorg
 • Logopedie en ergtherapie
 • Tandartskosten tot 18 jaar
 • Kaakchirurg en kunstgebit
 • IVF (3 behandelingen)
 • Basis GGZ (psychologische en psychiatrische zorg)
 • Verblijf in een instelling voor GGZ
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Prenatale testen
 • Het opereren van foetussen met een open ruggetje
 • Hulpmiddelen (voor verpleging, verzorging, behandeling, revalidatie of een specifieke beperking)
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
 • Beperkte fysiotherapie en oefentherapie bij bepaalde chronische ziekten, vanaf de 21e behandeling
 • Medisch specialistische zorg door een sportarts
 • Bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie (9 behandelingen)
 • Dieetadvies (3 behandeluren)
 • Dyslexiezorg
 • Hulp bij stoppen met roken
 • Behandeling bij ontsteking van weefsel in de alvleesklier (geïnfecteerde pancreasnecrose)
 • Behandeling bij een ernstige vorm van de ziekte van Crohn
 • Behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom (TIL)
 • Tijdelijk verblijf in een zorginstelling
 • Fysiotherapie bij etalagebenen
 • Kunsttanden tot 23 jaar
 • Vergoeding van een klikgebit
 • Geen eigen risico voor bepaalde zorg
 • Behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping

Aanvullende verzekering

Bovenop de basisverzekering kunt u ervoor kiezen om u aanvullend te verzekeren voor extra zorg. De belangrijkste opties om u aanvullend voor te verzekeren zijn:

 • Gebit

Het is belangrijk om goed na te gaan of een aanvullende tandartsverzekering echt nodig is voor u. Wanneer u slechts twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat, kan het voordeliger zijn wanneer u de kosten hiervoor zelf betaalt.

 • Bril en lenzen

Ook is er de mogelijkheid om een aanvullende vergoedingen te krijgen voor een bril- en/of lenzen. Het is belangrijk om te weten dat brillen en lenzen meestal niet volledig worden vergoed. Vaak krijgt u een eenmalige vergoeding per twee of drie jaar.

 • Buitenland dekking

De basisverzekering biedt u recht op spoedeisende hulp in het buitenland. Let er wel op dat deze vergoeding gebaseerd is op de Nederlandse normen. In het buitenland kunnen de kosten voor zorg veel hoger zijn. Wanneer u zich aanvullend verzekert voor zorg in het buitenland, worden ook de kosten vergoed die boven de Nederlandse normen uitstijgen. (Let op: voor de USA is het zeer verstandig om óók een aanvullende reisverzekering af te sluiten!)

 • Fysiotherapie

In Nederland krijgen jongeren onder de 18 jaar de eerste 9 behandelingen door een fysiotherapeut vanuit de basisverzekering vergoed. Voor volwassen geldt dit niet. Indien u ouder bent dan 18 jaar en veel naar de fysiotherapeut gaat, kunt u een aanvullend verzekeren voor een bepaald aantal behandelingen fysiotherapie afsluiten.

 • Alternatieve geneeswijzen

Vanuit de basisverzekering worden geen alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur en alternatieve geneesmiddelen vergoed. Wilt u wel van deze zorg gebruik maken, dan kunt u overwegen om een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Ga dan bij de verzekeraar na welke kosten onder de dekking van de zorgverzekering vallen, er kunnen grote verschillen zijn tussen de verzekeraars.

 1. Naturapolis of restitutiepolis?

De zorgverzekering is verkrijgbaar als naturapolis of als restitutiepolis. Ook kan het een mix zijn van deze vormen. U heeft vrije zorgkeuze wanneer u kiest voor een restitutiepolis. Dat houdt in dat de verzekeraar ook vergoedingen uitbetaalt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten. Een naturapolis bindt u aan zorgverleners waar de zorgverzekeraar contracten mee heeft gesloten. Als u zorg afneemt van een niet gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u bijvoorbeeld 80% uitbetaald. Vaak is de premie van een restitutiepolis hoger dan die van een naturapolis. Let hier dus goed op, wanneer jueen zorgverzekering kiest.

Zorgverzekering vergelijken

Wanneer u de belangrijkste afwegingen hebt gemaakt, kunt u op onze website eenvoudig uw voorkeuren en wensen aangeven en daarmee de verschillende zorgverzekeringen vergelijken. U krijgt dan in een handig overzicht te zien welke zorgverzekeringen er op uw wensen aansluiten en welke premie u daarvoor betaalt.

Bespaar premie door kritisch te zijn!

Het vergelijken van uw zorgverzekering, kan u veel geld besparen ten opzichte van de huidige premie die u nu betaalt. Wij kunnen ons voorstellen, dat u bij uw huidige (en vaak "vertrouwde") zorgverzekering zou willen blijven. Echter zijn er geen "slechte" zorgverzekeringen meer in Nederland.

 1. Vaak zitten er in de pakketten nog een aantal verouderde producten waar u niets aan heeft. Een voorbeeld hiervan kan zijn: een extra aanvullende tandartsverzekering, terwijl u een gebitsprothese hebt.
 2. Uw polis omvat extra kraamzorg, terwijl u geen kinderwens meer hebt.
 3. Bekijk goed wat u het komende jaar verwacht aan bijkomende zorg behandelingen en richt uw keuze van aanvullende verzekering op deze verwachting.
 4. Ook voor partners geldt dat men vaker goedkoper uit kan zijn met ieder een eigen polis, kinderen kunnen dan onder gebracht worden bij de ouder die de meeste dekking geniet.
 5. Kijk ook eens naar het eigen risico. U kunt het eigen risico vaak verhogen.  Als u nu verwacht dat u niet ziek wordt en heeft u, indien het onverhoopt toch geschiedt, genoeg geld achter de hand om het dan op te vangen, overweeg dan deze optie. Op jaarbasis kan het al snel ruim € 300,00 besparen.

Er zijn nog geen berichten.

Vraag bij Eurozorg om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!